Duken  
 
 

Kenwood

 

DUKEN je autorizovani distributer za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju.

Kenwood

Nexedge

DMR

• Amaterske radio stanice
• Profesionalne VHF / UHF ručne i mobilne
analogne i digitalne radio stanice
• Analogni i digitani VHF / UHF repetitori

www.kenwood.rs

 

Elvox

 

DUKEN je autorizovani distributer za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju.

Elvox

• ELVOX audio / video interfonski sistemi
• ELVOX automatika za rampe i kapije

Preuzmite kataloge

Generalni Katalog
TAB
PIXEL
CCTV sistemi
Automatika

www.elvox.com

 

Rig Expert

 

DUKEN je ovlašćeni distributer i uvoznik za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu.

Rig Expert

Analaizatori

Analizatori antena i kablova.

Preuzmi katalog

https://rigexpert.com/

 

 

 

CSG NETWORKS PRIVATE LTD

POWER SUPLIES, DUPLEXERS & RF PRODUCTS – Napajanja, Duplekseri & RF proizvodi

  Preduzeće Duken doo uvozi i prodaje razne vrste napajanja, dupleksera, Splitera, Filtera, kablova i drugih RF proizvoda i opreme firme CSG NETWORKS PRIVATE LTD.
 

CSG-1215-SR-1

CSG-1215

 

Izdvajamo samo neke proizvode:

Ispravljači / punjači 220-12V 10A,15A,30A

1. CSG-1210 Power supply with Auto Battery Charger 10A
2. CSG- 1215 Power supply with Auto battery Charger 15A
3. CSG-1230 Power Supply with Auto battery Charger 30A
4. CSG-1215SR Power Supply Rackmount 19“ 15A

Preuzmite Pauer Point prezentaciju

 

Duplexeri & RF komponente,kablovi:

1. UHF, Tetra , Mobilni duplexeri

Preuzmite Pauer Point prezentaciju

2. RF komponente, kupleri, attenuatori, spliteri i dr.

Preuzmite Pauer Point prezentaciju

3. Koaksijalni kablovi

1. Rg-213

Preuzmite PDF fajl

2. RG-214

Preuzmite PDF fajl

 

 

 

Pronalaženje podzemnih voda

 

Pomoću najsavremenije opreme i uređaja (kao što je PQWT-TC300 automatski detektor vode), vršimo lociranje dobrih izvora vode na dubini do 300 metara. Zahvaljujući ovoj opremi možemo odrediti dubinu, potencijalnu količinu vode i pouzdanost vode do 90% tačnosti, ali i da identifikujemo geološke i hidrološke karakteristike važne za dalje upravljanje vodom i planiranje bušenja bunara.

Ako Vam je potrebno istraživanje i pronalaženje podzemnih voda na Vašem imanju i želite brzo i jednostavno da locirate pouzdan i čist izvor vode, pozovite nas i zakažite naš dolazak.

Nakon izvršenog merenja i lociranja mesta nalaženja vode, dostavljamo kompletan izveštaj o profilu terena u pismenoj formi ili u elektronskom obliku putem e-maila i telefona sa tačnim podacima o dubini izvorišta vode, količini vode, geološkom sastavu zemljišta i tačnom mestu za kopanje bunara ili postavljanje cevi za dovod vode.

Duken doo Beograd

Tel: 064-1130 590
Tel: 063- 342 014
e-mail: info@duken.rs

Pronalaženje vode na terenu

Dijagram 3

 

 

Detektor za pronalaženje vode

Dijagram 2

 

 

pronalaženje vode

Dijagram 1

 

 

 

POC RADIO – PUSH TO TALK OVER CELLULAR

• Vrhunska poverljivost podataka
• Brzo postavljanje i lako održavanje
• Mala početna investicija
• Radi pomoću Wi-FI mreže ili SIM kartice mobilnog operatera

 

PRIMENA

Zdravstvena zaštita, bolnice, hitna pomoć

PoC komunikaciono rešenje je široko prihvaćeno u zdravstvenim ustanovama. Nudi zdravstvenim radnicima obilje funkcija, kao što su PTT poziv, pozicioniranje u realnom vremenu, SOS, multimedijalne poruke, prenos slike, video poziv, itd., što omogućava vizuelno upravljanje hitnim pozivom i odgovorom, praćenje tretmana, mobilno praćenje, telemedicinu , upravljanje podacima o pacijentima, praćenje lekova, praćenje medicinskog otpada itd.

Komercijalna primena

PoC rešenje virtuelizuje kanale i samim tim izlazi iz uskog grla spektra. Sa fleksibilnim umrežavanjem, PoC postaje odlično proširenje i alternativa tradicionalnim sistemima kanala.

Logistika

Sa PoC rešenjem, logistički operateri mogu da upravljaju timom širom zemlje, integrišu upravljanje osobljem i dispečerstvo zasnovano na GIS-u. Efikasna komunikacija i vizuelno dispečerstvo omogućavaju rad na velikom području. PoC sistem olakšava logističkim kompanijama da odrede lokacije kurira, dobiju ažuriranja o statusu isporuke i osiguraju bezbednost osoblja i vozila u pokretu. Sav optimizovan rad naglašava bolju uslugu, veću efikasnost i niže operativne troškove.

Bezbednost u školama, na gradilištima, u restoranima, hotelima, javnim mestima.. itd.

Kako se resursi spektra smanjuju, vlade pooštravaju politiku u vezi sa radio frekvencijama. Analogni radio uređaji nisu bili u mogućnosti da ispune zahteve korisnika zbog ograničene pokrivenosti i karakteristika, ranjivosti na prisluškivanje i smetnji među frekvencijama. Push-to-talk-over-cellular (PoC) rešenje radi na bežičnoj mreži operatera, izbegavajući usko grlo tradicionalnih frekvencija kanala. U poređenju sa tradicionalnim analognim radijima, PoC tehnologija ima brojne prednosti. PoC je moćan u pokrivenosti velike površine, prenosu podataka na velike udaljenosti i digitalnom šifrovanju. Funkcije kao što su fleksibilno grupisanje bez smetnji, slika / video relej i pozicioniranje u realnom vremenu su ključne za korisnike privatnog obezbeđenja. Inteligentni PoC terminali su u stanju da integrišu sve prednosti koje donose digitalne i širokopojasne tehnologije, što vizualizovano dispečiranje zasnovano na GIS-u čini stvarnošću za bezbednosne kompanije.

Bezbednost

Tradicionalni sistem komunikacije i dispečerstva na kanalima bezbednosti ima neke nedostatke, kao što su nemogućnost slanja u više regiona, nedostatak vizuelizovanog dispečerstva i međusistemske međusobne veze. POC koristi javnu mobilnu komunikacionu tehnologiju i nudi rešenja koja rade u ćelijskoj mreži operatera, čime se razbijaju ograničenja spektra tradicionalnih PTT sistema.

Mini server

POC MINI SERVER vam omogućava da imate sopstveni komunikacioni sistem sa najnovijom tehnologijom push-to-talk-over-cellular (PoC). Mini server je moćan i bezbedan, veoma je lagan i kompaktan, fleksibilan za konfigurisanje i lak za održavanje. Klijent samo treba da poveže server sa IP mrežom i PoC radio stanicama da bi postavio potpuno funkcionalnu PoC uslugu.

 

DIJAGRAM MINI SERVERA

Mini server dijagram

 

POC RADIO STANICE

Poc radio stanice

 

PoC KOMUNIKACIONA PLATFORMA

Poc komunikaciona platforma

 

MINI SERVER

Mini Server

 

 

     

Kontakt / Contact

 

DUKEN doo

11000 Beograd, Srbija
Vinogradski venac 22 / 6

Office: +381 11 2505 310
Mob: +381 64 1130 590
Mob: +381 63 8144 728
Whatsapp: +381 64 1130590
Viber: +381 64 1130590

E-mail:
info@duken.rs
info@kenwood.rs

 

Hosted by Burina.net